สำนวนสุภาษิต

Better be sure than sorry.

แปลว่ามั่นใจดีกว่าเสียใจ

สำนวนสุภาษิตไทยกันไว้ดีกว่าแก้

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Better be sure than sorry.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Better be sure than sorry."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"