ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไฟสุมขอน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไฟสุมขอน

    หมายถึง ไฟที่คุกรุ่นอยู่ในขอนไม้ขนาดใหญ่ ดับยาก, โดยปริยายหมายถึงอารมณ์รัก โกรธ หรือแค้นเป็นต้นที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจ.

    สำนวนไทย