ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไข่ในหิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไข่ในหิน

    หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมและหวงอย่างยิ่ง ไม่ยอมให้ไครมาทำอันตรายเด็ดขาดหรือเข้ามาเกี่ยวข้องได้โดยง่าย

    สำนวนไทย