ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ใส่หน้ากาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใส่หน้ากาก

    หมายถึง แสดงทีท่าหรือกิริยาอาการที่มิได้เกิดจากนิสัยใจจริง, แสดงกิริยาท่าทีลวงให้เข้าใจผิด, เช่น ต่างคนต่างใส่หน้ากากเข้าหากัน, สวมหน้ากาก ก็ว่า.

    สำนวนไทย