ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "โดดร่ม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โดดร่ม

    หมายถึง หลบเลี่ยงงานหรือการเรียน

    สำนวนไทย