สำนวนไทย

แทงใจดำ

หมายถึง พูดตรงกับความในใจของผู้ฟังแทงใจดำ หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย