ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แทงใจดำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แทงใจดำ

    หมายถึง พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง

    สำนวนไทย