ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "แจงสี่เบี้ย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แจงสี่เบี้ย

    หมายถึง การพูดชี้แจงหรืออธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วน

    สำนวนไทย