สำนวนไทย

เล่นหูเล่นตา

หมายถึง ชายตาดูฉันชู้สาว, เล่นตา ก็ว่า.เล่นหูเล่นตา หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย