ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เลือดขึ้นหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เลือดขึ้นหน้า

    หมายถึง โกรธมากจนหน้าแดง, โมโห.

    สำนวนไทย