ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เกเรเกตุง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เกเรเกตุง

    หมายถึง ไม่เอางานเอาการ ไม่เอาเรื่องเอาราว

    สำนวนไทย