สำนวนไทย

เกลือจิ้มเกลือ

สำนวนไทย

หมายถึงไม่ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน

1