ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เกลือจิ้มเกลือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เกลือจิ้มเกลือ

    หมายถึง ไม่ยอมเสียเปรียบกัน แก้เผ็ดให้สาสมกัน

    สำนวนไทย