ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หักลำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หักลำ

    หมายถึง ทำให้เสียท่าหรือเสียเหลี่ยม

    สำนวนไทย