ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมูไปไก่มา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมูไปไก่มา

    หมายถึง ลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นต้น

    สำนวนไทย