สำนวนไทย

หมูไปไก่มา

หมายถึง ลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นต้นหมูไปไก่มา หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย