สํานวนไทย

หมูไปไก่มา

หมายถึง ลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นต้น

Posted on by Admin

หมายถึง แลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน, แสดงน้ำใจไมตรีตอบแทนกันและกัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หมูไปไก่มา หมายถึง:

  1. (สํา) ลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นต้น.

ภาพประกอบ

  • หมูไปไก่มา
  • หมูไปไก่มา

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"