ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมดไส้หมดพุง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมดไส้หมดพุง

    หมายถึง หมดความรู้ เช่น ครูสอนศิษย์จนหมดพุง; อาการที่เปิดเผยโดยมิได้ปิดบังอำพราง เช่น สารภาพจนหมดไส้หมดพุง, สิ้นไส้สิ้นพุง ก็ว่า.

    สำนวนไทย