ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง

    หมายถึง ความลับรักษาได้ยาก

    สำนวนไทย