ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ส่งเดช"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ส่งเดช

    หมายถึง ลวก ๆ, มักง่าย, เช่น ทำส่งเดชพอให้พ้นตัว, ส่ง ๆ ก็ว่า.

    สำนวนไทย