ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "วางเพลิง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วางเพลิง

    หมายถึง [-เพฺลิง] ก. จุดไฟเผาอาคารบ้านเรือนหรือทรัพย์สมบัติ; โดยปริยายหมายความว่าให้ร้ายคนอื่น.

    สำนวนไทย