ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยื่นหมูยื่นแมว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยื่นหมูยื่นแมว

    หมายถึง แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ยื่นหมูยื่นแมว"   ได้แก่

สำนวนไทย
ยื่นจมูกเข้าไปสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน, เสือก.
หมูไปไก่มาลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นต้น
ฟังความข้างเดียวเชื่อถือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังความอีกฝ่ายหนึ่ง.
พิมเสนแลกเกลือลดตัวลงไปทำสิ่งที่ต่ำกว่า ไม่คู่ควร
หมูในเล้าผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของตน
ต้อนหมูเข้าเล้าบังคับขู่เข็ญคนไม่มีทางสู้
น้ำน้อยแพ้ไฟฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก.
หน้าสิ่วหน้าขวานอยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกําลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น.
ยุแยงตะแคงรั่วยุให้ทั้ง ๒ ฝ่ายแตกกัน.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

สำนวนไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนวนไทยทั้งหมด