ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยื่นหมูยื่นแมว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยื่นหมูยื่นแมว

    หมายถึง แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน.

    สำนวนไทย