ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พับฐาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พับฐาน

    หมายถึง เลิกล้ม, ทําลายลงหมด; แพ้อย่างราบคาบ.

    สำนวนไทย