ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พร้าขัดหลังเล่มเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พร้าขัดหลังเล่มเดียว

    หมายถึง คนดีถ้าขยันก็ตั้งตัวได้

    สำนวนไทย