ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พร้อมหน้าพร้อมตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พร้อมหน้าพร้อมตา

    หมายถึง รวมอยู่เป็นจํานวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน (ใช้แก่คนที่มีความเกี่ยวข้องกัน) เช่น มากันพร้อมหน้า มากันพร้อมหน้าพร้อมตา.

    สำนวนไทย