ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปากตำแย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากตำแย

    หมายถึง อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง, ปากคัน หรือ ปากบอน ก็ว่า.

    สำนวนไทย