สำนวนไทย

นกสองหัว

สำนวนไทย

หมายถึงคนที่ทําตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน

1