ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นกสองหัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นกสองหัว

    หมายถึง คนที่ทําตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง ๒ ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน

    สำนวนไทย