ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ธุระไม่ใช่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ธุระไม่ใช่

    หมายถึง ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นที่ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเลยไม่ไปวุ่นวายกับกิจการงานของคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้อง

    สำนวนไทย