ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ถวายหัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถวายหัว

    หมายถึง ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติ, เอาชีวิตเป็นประกัน ทำจนสุดความสามารถ, ยอมสู้ตายสู้ตายถวายชีวิตให้ มอบชีวิตมอบความภักดีให้อย่างซื่อสัตย์

    สำนวนไทย