ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตีหัวหมา ด่าแม่เจ็ก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีหัวหมา ด่าแม่เจ็ก

    หมายถึง ทำเก่ง, รังแกคนที่ไม่มีทางสู้, รังแกคนที่อ่อนแอกว่า, ทำร้ายคนที่ด้อยกว่า, ถูกรังแกเอาเปรียบจากคนที่เหนือกว่า

    สำนวนไทย