ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตีนเท่าฝาหอย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีนเท่าฝาหอย

    หมายถึง เด็กทารก เด็กเล็ก หรือแรกเกิด

    สำนวนไทย