สำนวนไทย

ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก

หมายถึง สิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะรู้ตื้นหนาบางของเราเป็นอย่างดี

ที่มา คนเรานะต่อให้รักกันแค่ไหนยามที่ผิดใจก็กลายเป็นศัตรูได้หมด เหมือนที่โบราณว่า ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้ใจช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย