ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

สำนวนไทย หมวด "คนเรานะต่อให้รักกันแค่ไหนยามที่ผิดใจก็กลายเป็นศัตรูได้หมด เหมือนที่โบราณว่า ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้ใจ" เหมือนกับ "ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก"   ได้แก่