ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "จองหองพองขน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จองหองพองขน

    หมายถึง เย่อหยิ่ง อวดดี ทะนงตน หรือไม่รู้จักบุญคุณด้วยการแสดงอาการลบหลู่ผู้มีพระคุณ

    สำนวนไทย