ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "งูๆปลาๆ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    งูๆปลาๆ

    หมายถึง รู้นิด ๆ หน่อย ๆ

    สำนวนไทย