ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "งอมืองอตีน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    งอมืองอตีน

    หมายถึง คนที่เกียจคร้าน วัน ๆ ไม่ทำอะไร ไม่สนใจขวนขวายการทำงาน

    สำนวนไทย