คาบเส้นยาแดง

สำนวนไทย

หมายถึงทำงานเสร็จทันเวลาแต่ด้วยความกระทันหัน เฉียดฉิวเกือบจะไม่ทันรอดตัวได้หวุดหวิด

1