ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คาบเส้นยาแดง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คาบเส้นยาแดง

    หมายถึง ทำงานเสร็จทันเวลาแต่ด้วยความกระทันหัน เฉียดฉิวเกือบจะไม่ทันรอดตัวได้หวุดหวิด

    สำนวนไทย