ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คอทองแดง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คอทองแดง

    หมายถึง ดื่มเหล้าเก่ง ไม่เมาง่าย ๆ

    สำนวนไทย