ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คอขาดบาดตาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คอขาดบาดตาย

    หมายถึง ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้ เกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นอันตรายอาจถึงกับเสียชีวิตหรือเป็นเรื่องใหญ่มาก

    สำนวนไทย