ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ขี่ช้างจับตั๊กแตน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขี่ช้างจับตั๊กแตน

    หมายถึง การทำอะไรที่มากเกินตัว

    สำนวนไทย