ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กำปั้นทุบดิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กำปั้นทุบดิน

    หมายถึง การพูดแบบกว้าง ๆ อาจจะตรงประเด็นหรือไม่ตรง เป็นการตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่ผิด แต่เป็นการตอบที่ไม่ได้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง

    สำนวนไทย