ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กระต่ายแหย่เสือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระต่ายแหย่เสือ

    หมายถึง การไปล้อเล่น ท้าทายกับผู้ที่มีอำนาจ บารมีมากกว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

    สำนวนไทย