ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กบเลือกนาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กบเลือกนาย

    หมายถึง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อย ๆ

    สำนวนไทย