Idiom - สำนวนภาษาอังกฤษ ความหมาย คำแปล ตัวอย่าง
Idiom - สำนวนภาษาอังกฤษ ความหมาย คำแปล ตัวอย่าง

Idiom - สำนวนภาษาอังกฤษ ความหมาย คำแปล ตัวอย่าง

เนื้อหาในหน้านี้

คุณเคยสับสนหรือสงสัยกับบางประโยคที่เพื่อนชาวต่างชาติของคุณพูดหรือพิมพ์บ้างหรือไม่ ในภาษาอังกฤษหลาย ๆ คำเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะตัว แต่เมื่อนำมารวมกับคำอื่น ๆ อาจจะมีความหมายไปอีกแบบ

แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลมาไว้ในมือคุณ