ค้นหาภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน "ฮักปานแตงแพงปานตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฮักปานแตงแพงปานตา

    แปลว่า รักมาก หวงมาก สำนวนนี้มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนไทยที่ว่า ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม หรือ แก้วตาดวงใจ ถ้าแปลตรงตัวจะแปลได้ว่า รักเหมือนแตง หวงแหนเหมือนดวงตา

    คำอ่าน ฮัก-ปาน-แตง-แพง-ปาน-ตา

    ภาษาอีสาน