ค้นหาภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน "คำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คำ

    แปลว่า ทอง

    คำอ่าน คำ

    ภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน ที่คล้ายกับ "คำ"   ได้แก่

ภาษาอีสานแปลว่า
ไหมคำเส้นไหมที่ควบด้วยทองแล่ง มีสีเหมือนทองคำ เรียก ไหมคำ ไหมคำนี้ใช้ปักหมอนสามเหลี่ยม หมอนพิง.
กงคำราชรถเรียก
คำแพงผู้ซึ่งเป็นที่รัก หรือ แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
ไขคำบอกความต้องการ, แจ้งความประสงค์
คำไฮ้ความจน
คำคิงสัมผัส,แตะตามเนื้อดูว่าตัวร้อนหรือไม่
แหลวคำเหยี่ยวแดง เหยี่ยวที่มีหงอนแดง เรียก แหลวคำ อย่างว่า แม้งหนึ่งสูรย์คลาดคล้อยใกล้ค่ำออระชอน คับคาเห็นแหลวคำดั่งบนบินเค้า อันนั้นรือบ่ภูธรไท้จอมหัวท้าวกว่า กูนี้ เดินดุ่งเต้าเอาน้องเพื่อนเพลา แลชาม (ฮุ่ง).
อนิจกรรมความตาย พระยาพานทองตายใช้ว่า ถึงอนิจกรรม.
กถาคำ, ถ้อยคำ, เรื่อง, คำอธิบาย, คำกล่าว (ป.).