ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "แอมแปร์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แอมแปร์

    แปลว่า น. หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ๑ แอมแปร์ คือ กระแสไฟฟ้าที่มีอัตราการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้วินาทีละประมาณ ๖ ๑๐๑๘ อิเล็กตรอน. (อ. ampere).

    พจนานุกรมไทย