ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "แคลเซียมคาร์ไบด์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    แคลเซียมคาร์ไบด์

    แปลว่า น. ชื่อสารประกอบ มีสูตรเคมี CaC2 ลักษณะเป็นของแข็งสีเทา เมื่อทําปฏิกิริยากับนํ้าจะได้แก๊สอะเซทิลีนซึ่งจุดไฟติดให้ความสว่าง ใช้เป็นตะเกียงได้. (อ. calcium carbide).

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "แคลเซียมคาร์ไบด์"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
สมบัติ,สมบัติ(วิทยา) น. ลักษณะประจําของสาร เช่น ไอโอดีน มีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดําเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ ๑๑๔ °ซ. เมื่อระเหิดให้ไอสีม่วง.
ดีดีทีน. ชื่อสารประกอบเคมี มีชื่อเต็มว่า dichloro diphenyl trichloroethane มีสูตร (c6h4cl)2·ch·ccl3 ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ใช้ประโยชน์เป็นสารอย่างแรงในการฆ่าแมลง.
สารหนูน. ธาตุลําดับที่ ๓๓ สัญลักษณ์ as ลักษณะเป็นของแข็ง มี ๓ อัญรูป คือ สารหนูสีเทา สารหนูสีดํา และสารหนูสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรง. (อ. arsenic).
แคลเซียมไซคลาเมตน. ชื่อสารประกอบ มีสูตรเคมี (c6h11nhso3)2ca•2h2o ลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายนํ้าได้ มีรสหวานมากกว่านํ้าตาลทรายมาก ใช้เป็นตัวให้ความหวานในเครื่องดื่ม มีหลักฐานว่าสารนี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้. (อ. calcium cyclamate).
ทอเรียมน. ธาตุลําดับที่ ๙๐ สัญลักษณ์ th เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาเข้ม หลอมละลายที่ ๑๗๕๐ °ซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสี ใช้ประโยชน์นําไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ. (อ. thorium).
แบเรียมน. ธาตุลําดับที่ ๕๖ สัญลักษณ์ ba เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน เนื้ออ่อน เมื่อถูกอากาศสีจะหมองลงอย่างรวดเร็ว หลอมละลายที่ ๗๑๔ °ซ. สารประกอบของแบเรียมใช้ในอุตสาหกรรมสีทา แก้ว และดอกไม้ไฟ. (อ. barium).
กาเฟอีนน. สารประกอบอินทรีย์ประเภทพิวรีน มีสูตรเคมี c8h10o2n4 ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีในใบชา เมล็ดกาแฟ เป็นยาเสพติดอย่างอ่อน มีฤทธิ์อย่างแรงต่อหัวใจ ใช้ในการแพทย์. (ฝ. caféine).
ไอโอดีนน. ธาตุลําดับที่ ๕๓ สัญลักษณ์ i เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเทาดําเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ ๑๑๔ °ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง เป็นธาตุสําคัญมากสําหรับต่อมไทรอยด์ หากขาดธาตุนี้จะทําให้เป็นโรคคอพอก. (อ. iodine).
แอสไพรินน. สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีสูตร ch3coo·c6h4·cooh ชื่อทางเคมี คือ acetylsalicylic acid ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๓๓ °ซ. ใช้ในทางการแพทย์เป็นยาลดไข้และระงับปวด. (อ. aspirin).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด