ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เสริมสร้าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสริมสร้าง

    แปลว่า ก. เพิ่มพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี.

    พจนานุกรมไทย