ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เสริม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสริม

    แปลว่า [เสิม] ก. เพิ่ม, เติม, ต่อเติม, หนุน, เช่น เสริมคันกั้นน้ำ เสริมกราบเรือให้สูงขึ้น เสริมจมูก. ว. ที่เพิ่มเติม เช่น อาหารเสริม เก้าอี้เสริม พูดเสริม

    พจนานุกรมไทย