ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เต้ารับ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เต้ารับ

    แปลว่า น. อุปกรณ์ไฟฟ้า มีรู ๒ รู สําหรับรับเต้าเสียบ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร.

    พจนานุกรมไทย