ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เข้าไม้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข้าไม้

    แปลว่า ก. นําไม้ตั้งแต่ ๒ ชิ้นขึ้นไปมาบากรับแล้วประกอบเข้าด้วยกัน ยึดไม้นั้นให้แน่นอยู่ในรูปแบบที่ต้องการด้วยการตอกตะปูหรือตอกอัดด้วยลูกสลักไม้ การต่อหรือประกอบอาจทำได้หลายวิธี.

    พจนานุกรมไทย