ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เข้ามุม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข้ามุม

    แปลว่า ก. นำไม้ ๒ ชิ้นมาประกอบเป็นมุม โดยตกแต่งอันหนึ่งให้เป็นเดือยรูปสามเหลี่ยม ๒ เดือย ส่วนอีกอันหนึ่งเจาะให้เป็นช่องรูปสามเหลี่ยม ๒ ช่อง มีขนาดพอที่จะสวมกันได้สนิท.

    พจนานุกรมไทย