ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "หมาขี้ไม่มีใครยกหาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมาขี้ไม่มีใครยกหาง

    แปลว่า (สํา) น. คนที่ชอบยกตัวเอง, คนโอ้อวด.

    พจนานุกรมไทย