ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "หมากัดไม่เห่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมากัดไม่เห่า

    แปลว่า (สำ) น. คนที่ต่อสู้หรือตอบโต้โดยไม่เตือนล่วงหน้า.

    พจนานุกรมไทย